Main menu

ภาพกิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง

5 มิถุนายน 2558

SC45 Building Kasetsart University

ผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

5 มิถุนายน 2558

SC45 Building Kasetsart University

ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

5 มิถุนายน 2558

SC45 Building Kasetsart University

รางวัลพิเศษ

5 มิถุนายน 2558

SC45 Building Kasetsart University

ตัวแทนของศูนย์ สอวน. แต่ละศูนย์รับมอบเอกสาร

5 มิถุนายน 2558

SC45 Building Kasetsart University

ภาพหมู่

5 มิถุนายน 2558

SC45 Building Kasetsart University

ภาพบรรยากาศทั่วไปพิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 11

5 มิถุนายน 2558

SC45 Building Kasetsart University

สนับสนุนการแข่งขันโดย