Get Adobe Flash player

การประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557


เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ร่วมกับ สสส และ มูลนิธิชีววิถี จัดการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557 ในหัวข้อ "สร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช" วันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

เปิดรับบทคัดย่อ ผลงานศึกษาวิจัย ภายในวันที่ 25 มกราคม 2557 

ติดต่อประสานงาน โทร 089-895-5173, 02-985-3837-8

e-mail: info[at]thaipan.org

SeminarThPAN