Get Adobe Flash player

ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่น 59, 60 (หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2560)


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59th & 60th เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59th & 60th เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

- มีทักษะภาษาอังกฤษดี

- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา)