Get Adobe Flash player

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

news conference

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการและชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวัน 16 - 26 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น.

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี