Get Adobe Flash player

เชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ระดับอุดมศึกษา และการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

news award

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ระดับอุดมศึกษา และการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน "ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2562