Get Adobe Flash player

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

KU news

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562