Get Adobe Flash player

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเคมีสร้างภาพ”

 
GraphicalAbs62 1

คณะกรรมการบริการวิชาการภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเคมีสร้างภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562”
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักเคมีสร้างภาพ : Graphical Abstract  
 
 • คณะกรรมการบริการวิชาการภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเคมีสร้างภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562”
  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

  • กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักเคมีสร้างภาพ"
  • ลงทะเบียน ภายใน 19 พ.ย. 62 ได้ที่  https://goo.gl/8LHysh
  •  อบรมการทำภาพกราฟฟิคด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator เบื้องต้น
  • ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมพร้อมใช้งานมาแล้ว หากติดปัญหาการลงโปรแกรมติดต่อ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
  • นิสิต จ่ายเงินค่ามัดจำการเข้าร่วมอบรม จำนวน 500 บาท ภายใน 22 พ.ย. 62
  • ที่คุณเสาวนีย์ สุนทรสถิตย์ ห้องการเงิน 109 ชั้น 1 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี และจะคืนเงินเมื่อเข้าอบรมครบตามกำหนดการ (ทั้งวัน)
 
   GraphicalAbs62 1  
   621128 1  
  PS IL 62 2  
  PS IL 62 3  
  PS IL 62 1  
  อัลบัมภาพกิจกรรม