Get Adobe Flash player

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Ritsumeikan University ภายใต้ Innovative Asia Scholarship


Graduate School of Life Sciences มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขา Life Sciences ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมให้เป็นที่แพร่หลายในเอเชีย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 28 เมษายน 2560 - 19 พฤษภาคม 2560

บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม/ใบสมัคร