Get Adobe Flash player

การเปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561


สวทช เปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 529-7100 ต่อ 77206 และ 77224 อีเมล pdys[at]nstda.or.th