Get Adobe Flash player

ทุนการศึกษา มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษา นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 8,000 บาท หมดเขตรับสมัคร 17 สิงหาคม 2560