Get Adobe Flash player

เปิดรับใบสมัครทุนผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560


คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาตต้น ปีการศึกษา 2560 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถยื่นใบสมัครได้โดยตรงที่ศูนย์สารสนเทศ และบริการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 24 ส.ค. 60 ในเวลา 16.00 น.