Get Adobe Flash player

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำหรับปีการศึกษา 2561


สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำหรับปีการศึกษา 2561 และแจ้งกำหนดจัดงานแนะนำหลักสูตรในวันที่ 20 มกราคม 2561 ตั้งแต่วลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ