Get Adobe Flash player

โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา และ โครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2562 (GYSS 2019) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์