Get Adobe Flash player

เปิดรับสมัครทุน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล ปี 2562

Banner Sermsarg 2018

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2562

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ตามลิงค์ด้านล่าง และดำเนินการสมัครผ่านระบบออนไลน์ หากมีข้อสังสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอูฎฮียะ ปูเต๊ะ (พี่กัน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8858 สายภายใน 4156, นางสาวธีร์วรา ธาตุทะนะ (พี่หญิง) หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8683 สายภายใน 4158 และ นางสาวรุจิรา พงษ์เจตสุพรรณ (พี่แนน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8858 สายภายใน 4159

 

 Banner Sermsarg 2018

Link ข้อมูลโครงการฯ 

1.  รายละเอียดโครงการฯ  และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรับทุน

2.  ปฏิทินโครงการฯ

3.  ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม จนสิ้นสุดโครงการฯ

4.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสมัคร จนสิ้นสุดโครงการ

5.  ถาม-ตอบ

 ที่มา : กองวิเทศสัมพันธ์ มก.