Get Adobe Flash player

ทุนการศึกษาภาควิชาเคมี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

news scolar

ประกาศภาควิชาเคมี เรื่อง การสมัครยื่นขอทุนการศึกษาภาควิชาเคมี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ขอรับใบสมัครได้ที่ คุณสุดา หงษ์สุวรรณ์ ห้อง 113 ชั้น 1 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

 

 scolar chem2561