Get Adobe Flash player

งานประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี

PR G Chemku61s

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตราสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วม งานประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเคมี มก.

ใน วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 – 17.30 น.

ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

PR GRADCHEMKU61s

PR 3

PR 2

PR C 093

....ดูภาพทั้งหมด ที่นี่...