Get Adobe Flash player

โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 "Chang Junior ปีที่ 8"

news workshop

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 "Chang Junior ปีที่ 8"  รับนักศึกษาฝึกงานช่วงระหว่าง มิถุนายน - กรกฎาคม 2562