Get Adobe Flash player

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562

news scolar

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 (ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครหลังวันที่ 11 มกราคม 2562 สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พร้อมกับเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มกราคม 2562)
  • จดหมายประชาสัมพันธ์
  • ดูรายละเอียดหลักสูตร /ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://www.cgi.ac.th 

cgi62 Page 6

cgi62 Page 1

cgi62 Page 2

cgi62 Page 3

cgi62 Page 4

cgi62 Page 5