Get Adobe Flash player

สวทช. และ กพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียงทง

news scolar

สวทช. และ กพ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียงทง  จำนวน 3 ทุน