Get Adobe Flash player

คะแนนสอบกลางภาค วิชา 01403111 เคมีทั่วไป เทอมปลาย ปีการศึกษา 2562

111 score 01 01 small

คะแนนสอบกลางภาค
วิชา 01403111 เคมีทั่วไป
เทอมปลาย ปีการศึกษา 2562

--------------------------------------------

อ่านสักนิด : นิสิตไม่จำเป็นต้อง drop วิชาปฏิบัติการนะครับ

นิสิตที่ต้องการ drop วิชา 01403111 เคมีทั่วไป ผ่านระบบ KU-ISEA 

นิสิตอาจพบปัญหาที่ว่าระบบจะบังคับให้นิสิตต้อง drop วิชาปฏิบัติการ 01403112 ด้วย

วิธีแก้ไข คือ ให้นิสิตกด drop ไปทั้งสองวิชา แล้วค่อยยกเลิกการ drop วิชา 01403112 เป็นอันเสร็จพิธี

---------------------------------------------