Get Adobe Flash player

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย  ในตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 10 อัตรา  **ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 **

ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเคมี (จำนวน 1 อัตรา)

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์

 - มีประสบการณ์ทำการวิจัยหลังปริญญาเอก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม