Get Adobe Flash player

การแข่งขันกีฬาภายใน มก.


มก. จัดโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขนซึ่งปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ อยู่ สีฟ้า 

 

การแข่งขันรอบคัดเลือกกัน ระหว่าง วันที่ 17 - 24 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารยิมเนเซียม สำนักการกีฬา 

 

มีพิธีเปิด แข่รอบชิงชนะเลิศ และกีฬาฮาเฮ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

 

**โปรแกรมการแข่งขัน**