Get Adobe Flash player

ประกาศ ปิดน้ำ ดับไฟ อาคารกฤษณา ชุติมา


เนื่องจากการก่อสร้างต่อเติมอาคาร NMR ถึงขั้นตอนการต่อระบบประปา และไฟฟ้า เข้าสู่ส่วนต่อเติมอาคาร NMR ภาควิชาเคมีจึงขอปิดน้ำ และดับไฟฟ้า อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี เพื่อดให้ผู้รับเหมาดำำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกำหนด

อนึ่งการดับไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ดำเนินการบริษัทผู้รับเหมา

ส่วนการดับไฟฟ้าในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 ดำเนินการโดยการไฟฟ้า (ดำเนินการให้เฉพาะวันธรรมดา)

temp slideswicthoof0157n