Get Adobe Flash player

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ร่วมฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์


โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ร่วมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2560

 

lab002

 

lab001