Get Adobe Flash player

กิจกรรม AC21 International Graduate School 2017 ประเทศอินโดนีเซีย


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม AC21 International Graduate School 2017 ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2560
ส่งใบสมัครภายใน 12.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2560
ที่คุณคชาพร ปัญญานะ ห้อง 109 ชั้น 1 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม AC21 International Graduate School 2017 ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2560
ส่งใบสมัครภายใน 12.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2560
ที่คุณคชาพร ปัญญานะ ห้อง 109 ชั้น 1 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

+ รายละเอียด...