Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์


ตามที่ภาควิชาเคมี ได้เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา บัดนี้ครบกำหนดปิดรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และให้ผู้มีรายชื่อมาทำการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี โดยมีรายละเอียดดังนี้