Get Adobe Flash player

รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาดูงานวิจัย


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 48 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 2 คน มาศึกษาดูงาวิจัยด้านเคมีอินทรีย์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560