Get Adobe Flash player

ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครปฐม ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 หมดเขตรับสมัคร 14 สิงหาคม 2560