Get Adobe Flash player

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปันรักสู่น้อง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงรัชกาลที่9ครั้งที่8/60


กองกิจการนิสิต งานวิจัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปันรักสู่น้อง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงรัชกาลที่9 ครั้งที่ 8/60 ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) วันที่ 26 สิงหาคม 2560