Get Adobe Flash player

โครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 7-61

cover 320kulove

กองกิจการนิสิต จัดโครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 7/61 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านมหาเมฆ กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 13.00 น. 

  • แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ บริจาคเงิน หรือสิ่งของ (ของใหม่) ได้ที่ หน่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมจิตอาสา งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต