Get Adobe Flash player

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา

wrok

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา 

เช่น ตำแหน่งที่ 9 สาขาเคมี จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีอุตสาหกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์วิจัยด้านพลังงาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 กรกฎาคม 2561

ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารสุขประชาวาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ที่มา : https://www.sci.ku.ac.th/news/8309-2