Get Adobe Flash player

พิธีไหว้ครู ภาควิชาเคมี

25610816

คณะกรรมการนิสิตภาควิชาเคมี จัดพิธีไหว้ครูภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 - 15.30 น. ณ ห้องทวี ญาณสุคนธ์  ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (SCL) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 25610816

teacher 61