Get Adobe Flash player

ขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมประกวดเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ

news award

บริษัทไทยพีเจ้น จำกัด ขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมประกวดเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ตามโครงการ "ไทยพีเจ้นร้อยฝันปันสุข ปีที่ 4"

กำหนดการส่งผลงานภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561