Get Adobe Flash player

KU Student Ambassador (KUSAM)

KU news

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 2 (KU Student Ambassador (KUSAM)