Get Adobe Flash player

สัมมนาภาควิชาเคมี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

KU news

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาภาควิชาประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1   ในหัวข้อ "ภาควิชาในฝัน"

ในวันอังคารที่  8 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

scan 25620108