Get Adobe Flash player

รักแรกจากเคมี ปีการศึกษา 2562

190722 0095

คณะกรรมการนิสิตภาควิชาเคมี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนานิสิตภาควิชาเคมี จัดโครงการรักแรกจากเคมี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและต้อนรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้ง 3 หลักสูตร คือ วท.บ. (เคมี) , วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) และ วท.บ. (เคมีบูรณาการ) หลักสูตรนานาชาติ

ในวันจันทร์ที่  8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องทวี ญาณสุคนธ์  ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

190722 0086

 

 
   190722 0095  
   190722 0107  
   190722 0128  
  190722 0045  

อัลบั้มภาพ