Get Adobe Flash player

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2562

190722 0050

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาภาควิชาเคมี จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา การลงทะเบียนเรียน การใช้ชีวิตระดับบัณฑิตศึกษา ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และร่วมการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของคณะวิทยาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี กับคณะวิทยาศาสตร์

 

 

190724 0168

 
   190722 0166  
   190722 0077  
  190722 0050  

อัลบั้มภาพ