Get Adobe Flash player

การแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีการศึกษา 2562

ChemKU VR1

เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี และทุนการศึกษาประจําปี 2562

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ต.ค. 2562 และสอบแข่งขันในวันที่ 14 ธันวาคม 2562

 

     
 

เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี และทุนการศึกษาประจําปี 2562
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ต.ค. 2562 และสอบแข่งขันในวันที่ 14 ธันวาคม 2562
โดยมีช่องทางการรับสมัครเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/iqoTRqLUaYExk34j6
!!!!!!!!!!(ใช้Gmailเท่านั้น)!!!!!!!!!!!!

ซึ่งต้องแนบไฟล์ภาพถ่าย
1. รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. หลักฐานการโอนเงิน*
ลงในฟอร์มออนไลน์ที่กำหนดไว้

*โดยสามารถชำระเงินได้ที่ เลขบัญชี 069-2-57351-2 ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี การแข่งขันตอบปัญหา Chemtest
น้องๆนักเรียนสามารถสมัครแบบออนไลน์เองได้ โดยต้องมีอาจารย์ผู้เห็นชอบในการแข่งขันตามกติกาการสมัคร และหากหมดวันรับสมัคร นักเรียนคนใดที่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน ถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆได้ ...ที่นี่....

สามาารถสอบถามเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง
Facebook : Chemtest Kasetsart University
Instagram : chemtest.ku
เบอร์โทรติดต่อ : 0-2562-5555 ต่อ 647677 เฉพาะในเวลาราชการ

 
     
 

chemtest40 1

chemtest40 2

chemtest40 3open

chemtest40 6

chemtest40 7

 
  chemtest40 8