Get Adobe Flash player

บุคลากรภาควิชาเคมีรับรางวัลในวันครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 47

บุคลากรภาควิชาเคมีรับรางวัลในวันครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปีที่ 47

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ปีที่ 47 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องทวี ญาณสุคนธ์ อาคารทวีญาณ สุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ภาพบรรยายกาศของการรับรางวัลบางส่วน