Get Adobe Flash player

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ น.ส. จุฬารัตน์ วัฒนกิจ

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ น.ส. จุฬารัตน์ วัฒนกิจ

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. จุฬารัตน์ วัฒนกิจ นิสิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ โดยมี ศ.ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม RGJ-Ph.D. Congress XIV จัดโดย สกว. ในวันที่ 5 - 7เมษายน 2556 ที่โรงแรมจอมเทียนบีชรีสอร์ต พัทยา