Get Adobe Flash player

สภา มก. แต่งตั้ง ศ.ดร. กฤษณา ชุติมา เป็น "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ"

 PFKrisana1sl

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ขอแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ" ในภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

 โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ และแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา มก. ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์เกียรติคุณ"

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์  พาราสุข หัวหน้าภาควิชาเคมี ได้นำคณาจารย์  คณาจารย์อาวุโส และบุคลากรเข้าร่วมมอบพวงมาลัยดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าผลไม้ แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กฤษณา ชุติมา  ณ ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย๋เกียรติคุณ ดร. กฤษณา ชุติมา
  PFKrisana3sl
  57362499 406460273506116 924233531389902848 n
รศ.ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  แด่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กฤษณา ชุติมา
   
   57623803 414733645972740 2641954080213172224 n
รศ.ดร. วราภรณ์ พาราสุข หัวหน้าภาควิชาเคมี  มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี  แด่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กฤษณา ชุติมา
   57291128 395267741307387 7784970356799832064 n
คณาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า และคณาจารย์ภาควิชาเคมี  มอบกระเช้าผลไม้ แด่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กฤษณา ชุติมา
   
   58019449 2684876371539261 9086922055437254656 n
   
คณาจารย์อาวุโส ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาเคมี  ร่วมรดน้ำวันสงกรานต์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กฤษณา ชุติมา
   57133777 2089354707843767 258486048294699008 n
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์  คณาจารย์ คณาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าภาควิชาเคมีร่วมถ่ายภาพหมู่กับ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กฤษณา ชุติมา
  •  

Link อัลบั้มภาพร่วมงานรดน้ำขอพร และแสดงความยินดี แด่ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา