Get Adobe Flash player

ประกาศผลรางวัล Graphical abstract โครงงานวิจัยทางเคมี ปีการศึกษา 2561

Graphicalabstract61 Page 1

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รางวัล Graphical abstract โครงงานวิจัยทางเคมี ปีการศึกษา 2561 จากจำนวนการกดถูกใจสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่

1. นางสาว กิตติญา ธรรมมา  (239 like)
2.นางสาวภัทราภรณ์ เนานะมะบัติ (129 like)
3.นางสาว นันท์นิชา ธานินทร์สุรวุฒิ (106 like)

โดยมีกำหนดการมอบเงินรางวัล และเกียรติบัตร
ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องทวี ญาณสุคนธ์  ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

Graphicalabstract61 Page 1

Graphicalabstract61 Page 2

Graphicalabstract61 Page 3

Graphicalabstract61 Page 4